Dzięki Aldor możesz zdobyć uprawnienia na:

EKSPLOATACJA lub/i DOZÓR lub/i POMIARY

w zakresie:

Uprawnienia elektroenergetyczne G1

Zdobywając różnorodne certyfikaty i uprawnienia, zyskujemy większe możliwości na rynku pracy. Nie tylko możemy podjąć zatrudnienie w nowym miejscu, ale także zwiększamy szansę na awans. Szkolenie na uprawnienia energetyczne G1 w Poznaniu dedykowane jest osobom, które chciałyby poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Dotyczy to zarówno kategorii dozoru „D”, jak i eksploatacji „E”. Uprawnienia elektroenergetyczne G1 pozwalają na nabycie uprawnień przez osoby eksploatujące i dozorujące urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakresie następujących punktów:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Podstawą prawną uprawnień jest:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (dz. U. Nr 89. poz. 828 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189).

Przykładowy program szkolenia obejmuje m. in.:

 • przepisy dot. gospodarki elektroenergetycznej oraz przepisy BHP
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
 • podstawowe informacje w zakresie pomiarów elektrycznych
 • zasady postępowania w razie awarii oraz ochrona przeciwporażeniowa

Przygotowanie do zdobycia uprawnień energetycznych G1 w Poznaniu odbywa się w komfortowych warunkach. Kadra szkoleniowa zwraca szczególną uwagę na sposób przekazywania wiedzy. Zagadnienia omawiane są szczegółowo, przy zachowaniu zrozumiałego języka wypowiedzi. Stawiamy przede wszystkim na praktykę, dlatego ćwiczymy nad rozwojem umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Uprawnienia będą niezbędne dla osób wykonujących prace takie jak między innymi:

 • elektryk
 • elektromonter
 • instalator
 • pracownik produkcyjny
 • pracownik marketu budowlanego

Długość szkolenia:

 • W zależności od potrzeb klienta czas szkolenia to nawet już tylko 1 dzień
 • Dla bardziej wymagających prowadzimy szkolenia od kilku do kilkunastu dni

Nasze szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją Państwową powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, co umożliwia zdobycie uprawnień już w 1 dzień.

Koszt uprawnienia wynosi zgodnie z rozporządzeniem 10 % minimalnej krajowej brutto.

Każde wydane świadectwo kwalifikacji ważne jest 5 lat. Ze względu na tempo zmian, jakie zachodzą w zakresie rozwoju technicznego, pracownicy muszą odnawiać swoje uprawnienia. Nasza firma podąża krok w krok za nowinkami, dzięki czemu zawsze przekazujemy aktualną wiedzę, aby każdy uczestnik mógł korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie uprawnień energetycznych G1. W Poznaniu można odbyć takie szkolenie, mając gwarancję, że po jego skończeniu bez problemu otrzyma się niezbędny certyfikat upoważniający do pracy w zawodzie.

Szkolenia z egzaminami prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu!