Dzięki Aldor możesz zdobyć uprawnienia na:

EKSPLOATACJA lub/i DOZÓR lub/i POMIARY

w zakresie:

Uprawnienia cieplne G2

Stale zmieniająca i rozwijająca się technologia zmusza nas do pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanej pracy oraz śledzenia nowinek związanych z zawodem – dotyczy to głównie osób zatrudnionych w energetyce czy innych prac wymagających szczegółowych umiejętności technicznych.

Uprawnienia energetyczne G2 w Poznaniu są jednym z tych dokumentów, które umożliwiają rozpoczęcie pracy na określonym stanowisku, ale także stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy, szczególnie wtedy, gdy dotychczasowe certyfikaty straciły swoją ważność. Uprawnienia cieplne G2 pozwalają na nabycie uprawnień przez osoby eksploatujące i dozorujące urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie następujących punktów:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia gazowe G3 pozwalają na nabycie uprawnień przez osoby eksploatujące i dozorujące urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe w zakresie następujących punktów:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Nasza firma oferuje szkolenia na uprawnienia energetyczne G2 w Poznaniu. Zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby pogłębić wiedzę o szczegółowe informacje czy zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, które mogą przyczynić się do awansu. Nad uczestnikami czuwa grono specjalistów, które przekazuje wiedzę w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, które będą później wykorzystywane podczas pracy. Oferujemy również szkolenie na uprawnienia energetyczne G3 w Poznaniu w zakresie eksploatacji oraz dozoru

Podstawą prawną uprawnień jest:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (dz. U. Nr 89. poz. 828 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189).

Długość szkolenia:

 1. W zależności od potrzeb klienta czas szkolenia to nawet już tylko 1 dzień
 2. Dla bardziej wymagających prowadzimy szkolenia od kilku do kilkunastu dni

Nasze szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją Państwową powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, co umożliwia zdobycie uprawnień już w 1 dzień.

Koszt uprawnienia wynosi zgodnie z rozporządzeniem 10 % minimalnej krajowej brutto w danym roku.

Każde wydane świadectwo kwalifikacji ważne jest 5 lat, co skutkuje tym, że po upłynięciu tego okresu należy odnowić swoje uprawnienia energetyczne G3 w Poznaniu – firma Aldor oferuje tutaj korzystne ceny, lekcje indywidualne lub grupowe, w zależności od liczby chętnych. Dbamy o to, aby uprawnienia gazowe G3 w Poznaniu lub na terenie całej Polski obejmowały aktualną wiedzę uwzględniającą wszystkie zmiany, jakie zaszły w zakresie technologii. W ten sposób uczestnicy zyskują gwarancję, że otrzymują najświeższe informacje zgodne z najnowszymi wytycznymi.
Szkolenia z egzaminami prowadzimy na terenie całego kraju.